PROMENA JE POČELA!

Srbija više nikada ne sme biti zemlja nasilja. Srbija mora da bude društvo u kome nema povlašćenih i zaboravljenih. U kome su svi jednaki, iako nisu isti.